کامبیز لشکری

بهره برداری از چاه جدید آب شرب ماهور

کامبیز لشکری مدیر ابفا روستایی شهرستان ممسنی از عملیات حفر چاه شماره ۴ آب شرب ماهور به دلیل خشک شدن آب چاههای شماره ۱ و ۲ خبر داد

...