جوابیه

جوابیه مدیر آبفا روستایی ممسنی به گلایه عضو شورای شهر خومه زار

برداشت های شخصی خود را رسانه ای کردن هنر نمی باشد چون باعث تشویش اذهان عمومی ، دلسردی مردم از دولت خدمتگزار و نظام مقدس جمهوری اسلامی می گردد.

...