دکتر مسعود گودرزی

نتایج سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به ممسنی و رستم

کانال تلگرام دکتر مسعود گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم رهاورد سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راهداری فارس به شهرستانهای ممسنی و رستم را اعلام کرده است

...