ساختمان جدید بهزیستی ممسنی

تصاویر افتتاح ساختمان جدید بهزیستی نورآبادممسنی

ساختمان جدید مجتمع بهزیستی شهرستان ممسنی صبح امروز با حضور مدیرکل بهزیستی فارس و مسئولین شهرستان افتتاح شد

...