موافقت مدیرعامل بانک کشاورزی با فعالیت باجه این بانک در فهلیان

دکتر مسعود گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم با دکتر شهید زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی کشور نتایج خوبی برای اهالی دیارممسنی داشته است

...