بهرام رضاییان

انتخاب بهرام رضاییان به عنوان مدیرعامل اخلاق مدار ورزش کشور

بهرام رضاییان مدیرعامل ممسنی تبار باشگاه پارس جنوبی جم طی مراسمی به عنوان مدیرعامل اخلاق مدار ورزش کشور در سال ۹۶ انتخاب شد

...