داریوش اسدی

داریوش اسدی مدیرآموزش و پرورش ممسنی استعفا داد !

مدیر آموزش و پرورش ممسنی که قبلا نیز درخواست استعفا داده بود سحرکاه امروز راهی شیراز شد تا رسما استعفای کتبی خود را تقدیم مدیرکل کند

...

داریوش اسدی

شفاف سازی مدیرآموزش و پرورش ممسنی در خصوص تغییر مدیران مدارس

داریوش اسدی مدیرآموزش و پرورش شهرستان ممسنی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر نورآباد به حواشی این اداره پاسخ داد

...