آبفا

اطلاعیه مهم آبفاشهری نورآبادممسنی

روابط عمومی مدیریت آبفاشهری شهر نورآبادممسنی در اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب برخی مناطق توضیحاتی ارائه داده است

...