شکار محیط بان دنا در آغاز هفته محیط زیست!

متخلف با سابقه شکار درنخستین روز از هفته محیط زیست, محیط بان دنا استان کهگیلویه وبویر احمد را مورد اصابت گلوله مستقیم قرارداد

...