حادثه

واژگونی سواری پراید در محور نورآباد به پل فهلیان +تصویر

واژگونی سواری پراید در محور نورآبادممسنی به پل فهلیان ,نرسیده به روستای باجگاه باعث زخمی شدن راننده و انتقال وی به بیمارستان ولیعصر شد

...