حادثه

یک کشته و چندین زخمی در حادثه رانندگی مصیری به بابامیدان

تصادف سواری پژو ۴۰۵، سواری پراید و سواری پژو پارس در ۱ کیلومتری محور مصیری به بابامیدان در شهرستان رستم باعث فوت یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد

...