حادثه

سقوط مرگبار کامیون به دره در تنگ لله جاوید

در محور تنگ لله حوالی روستای بام بادمی شهرستان ممسنی به نورآباد یک دستگاه کامیون از مسیر خود واژگون و به دره ۶۰۰ متری سقوط کرد.

...