محمد محمودی

خنده زار نورآبادی کتاب سال جایزه شهید غنی‌پور شد

کتاب «خنده زار» اثر محمد محمودی نورآبادی در پانزدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش انقلاب و دفاع مقدس موفق شد عنوان کتاب سال را از آن خود کند.

...