ششمین سال فعالیت دیارممسنی گرامی باد

پایگاه خبری دیارممسنی در اول مهر ۱۳۹۵ وارد ششمین سال فعالیت خود میشود تا بعنوان باسابقه ترین رسانه شهرستان ممسنی و رستم نام بگیرد

...