آتش سوزی

آتش سوزی در مجموعه تاریخی بیشاپور کازرون +تصاویر

به گزارش کازرون نگاه ، از ساعاتی پیش مجموعه تاریخی بیشاپور دچار آتش سوزی گردیده است.  حضور نیروهای مردمی جهت اطفاء حریق تنها بخش کوچکی از حریق را کنترل نموده است .از

...