دکتر گودرزی

عیادت نماینده ممسنی از مجروحین حادثه اتوبوس ارتش+تصاویر

دکتر مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی و رستم به همراه بهرام پارسایی، مسعود رضایی ،اکبری و دیگر نمایندگان شیراز با حضور در بیمارستانهای شهید رجایی و نمازی، از مجروحان حادثه اتوبوس ارتش عیادت کردند

...