پیگیری

حکایت عجیب اهالی مجتمع ۱۱۰ واحدی فرمانداری ممسنی

ساکنین مجتمع مسکونی ۱۱۰ واحدی فرمانداری ممسنی که به قول خودشان در دام پیمانکار کلاهبردار گرفتار شدند حالا از شهرداری نورآباد تقاضای کمک کردند

...