جلسه-فرمانداری

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مخدر ممسنی

جلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر شهرستان ممسنی باحضورمهندس پیکری فرماندار،سرهنگ عبادی نژاد فرمانده انتظامی شهرستان و دیگر اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد

...