دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس

دیدار فرماندار رستم با مدیرعامل آب و فاضلاب شهری فارس

مهندس احمدی منش فرماندار رستم با مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان فارس به منظور بررسی و حل مشکلات حوزه آب شرب و فاضلاب شهری شهرستان دیدار کردند

...