لوح-سپاس-شهید-حیدری

اهدا لوح سپاس به خانواده شهید صفدرحیدری

سردار مجید ارجنمد فر جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا مستقر در شمال غرب و همچنین سردار محمد علی محمد حسینی فرمانده تیپ تکاور امام سجاد (ع) با خانواده شهید صفدر حیدری دیدار کردند

...