حادثه

راز قتل دختر خردسال در نورآباد کشف شد!

حدود یکماه پیش بود که پیدا شدن مرگ دختر بچه شش ساله در یکی از محله های شهر نورآباد معمای پیچیده ای را پیش روی خانواده مقتول و پلیس گذاشت

...