شهدا شرمنده ایم!!

ممسنی سرزمینی با ششصد شهیدی که تقدیم انقلاب اسلامی کرد بعنوان یک شهر شهید پرور شناخته میشود اما باعث تاسف است قبر تنها شهید گمنامی که در این دیار به خاک سپرده شد در یک وضعیت اسفناک قرار دارد

...