قاسم سلیمانی

سردار سلیمانی منم!

قاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۵ در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات ملک در استان کرمان به دنیا آمد. وی در سیزده سالگی، بی درنگ پس از پایان دوره‏ ی پنج ساله‏ ی دبستان، روستای رابُرد را ترک کرد.

...