روز قدس

تصاویر راهپیمایی روز جهانی قدس در نورآبادممسنی

مردم روزه دار و ولایت مدار شهرستان نورآباد ممسنی همگام با ایران اسلامی با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود از آرمانهای فلسطین مظلوم را اعلام کردند

...