ایجاد-فضای-سبز

ایجاد فضای سبز در محله تل قلی به همت شهرداری نورآباد

شهرداری  نورآباد در اقدامی قابل تحسین یک میدان در محله تل قلی نورآباد را که سالها بدون استفاده مانده بود را تبدیل به فضای سبز کرد

...