جلسه-انجمن-تعزیه

اولین جلسه کانون تعزیه شهرستان ممسنی در سال جدید

اولین جلسه کانون تعزیه شهرستان ممسنی در سال جدید ظهر امروز در محل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ممسنی برگزار گردید

...