شهرداری نورآباد

پخش نایلون زباله در بین بازاریان توسط شهرداری نورآباد +تصویر

شهرداری نورآباد در اقدامی فرهنگی با توزیع بسته های حاوی نایلون زباله بین مغازه داران شهر از آنها خواست برای نظافت شهر با شهرداری همکاری داشته باشند

...