اردوی جهادی سپاه

بازدید فرمانده سپاه و مدیرجهادکشاورزی ممسنی از سرحد رودشیر +تصویر

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت ممسنی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی در قالب اردوی جهادی از سرحد رودشیر بخش جاوید بازدید کردند

...