فرهنگ-و-ارشاد

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در شهرستان رستم

این جلسه که با موضوع هر چه باشکوه تر برگزار شدن برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرستان برگزار گردید تعدادی مصوبات با توافق کلیه اعضا داشت که در جهت پیشرفت برنامه فرهنگی و مذهبی شهرستان به اجرا در خواهد آمد

...

طاهرایزدی

فرمانداران شهرستانهای رستم و پاسارگاد جابجا خواهند شد

موج تغییرات به فرمانداری شهرستان رستم رسیده است و احمدی منش آماده تعویض با طاهر ایزدی میشود تا هفته آینده رستم را به دست وی بسپارد

...

دیدار فرماندار رستم و مدیرعامل آبفا شهری فارس

دیدار فرماندار رستم با مدیرعامل آب و فاضلاب شهری فارس

مهندس احمدی منش فرماندار رستم با مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان فارس به منظور بررسی و حل مشکلات حوزه آب شرب و فاضلاب شهری شهرستان دیدار کردند

...

احمدی منش

خدمات دولت تدبیر و امید درشهرستان رستم

مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان رستم در خطبه های نماز جمعه این هفته به ارائه گزارشی از خدمات دولت در این شهرستان پرداخت

...