طاهرایزدی

فرمانداران شهرستانهای رستم و پاسارگاد جابجا خواهند شد

موج تغییرات به فرمانداری شهرستان رستم رسیده است و احمدی منش آماده تعویض با طاهر ایزدی میشود تا هفته آینده رستم را به دست وی بسپارد

...

فرماندار-پاسارگاد

بخشدار سابق رستم فرماندار پاسارگاد شد

در مراسمی با حضور محمدهادی پژوهش معاون سیاسی امنیتی استانداری و جمعی از مسئولان، فرماندار جدید پاسارگاد انتخاب شد

...