دهه-فجر-رستم

بهره برداری از پروژه های روستاهای بخش مرکزی شهرستان رستم

بهره برداری از پروژه های کشاورزی و آسفالت و زیرسازی معابر کوچه های روستاهای بخش مرکزی شهرستان رستم مهمترین برنامه روز پنجم دهه فجر در این شهرستان بود

...

افتتاحیه

مهمترین پروژه های شهرستان رستم برای دهه فجر

فرمانداری شهرستان رستم برنامه زمان بندی برای دهه مبارک فجر را اعلام کرد که در آن یازده پروژه قابل بهره برداری درج شده است

...

انتخابات

آمار ثبت نام داوطلبین شورای شهر و روستا در شهرستان رستم

طبق اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان رستم تاکنون بیش از سی نفر برای شورای شهر مصیری و بیش از سیصد و هفتاد نفر برای شورای روستاهای این شهرستان نام نویسی کردند

...