فرشید-رستمی

تابستان گرم,بدون خاموشی سپاس از مدیریت برق ممسنی

تابستان ۱۳۹۵ که یکی از گرمترین تابستانهای چند سال اخیر بود نیز روزهای آخر خود را سپری میکند و اهالی دیارممسنی روزهای گرم اما با برقی را پشت سر گذاشتند

...

بابابرقی

۴ ساعت خاموش کن,۲۰ ساعت رایگان مصرف کن!

اداره برق شهرستان ممسنی برای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خاموشی برق مشترکین در تابستان طرح رایگان مصرف را ارائه کرده است

...

فرشید-رستمی

علت درج اخطار افزایش آمپراژ برق مشترکین در شهر نورآباد

فرشید رستمی مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ممسنی در گفتگو با پایگاه خبری دیارممسنی در خصوص درج اخطاریه افزایش آمپراژ صورتحساب مشترکین توضیحاتی ارائه دادند

...