جهادکشاورزی-رستم

نشست مسئولان جهادکشاورزی رستم با خبرنگاران

به مناسبت روز خبرنگار مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان رستم ظهر امروز میزبان تعدادی از خبرنگاران شهرستان ممسنی بودند

...