عملکرد هلال احمر رستم

عملکرد هلال احمر شهرستان رستم به روایت تصویر

محسن امیری رئیس جوان هلال احمر شهرستان رستم گزارش تصویری از عملکرد جمعیت هلال احمر این شهرستان را ارائه کرده است

...