نجات علی از چوبه دار در دیارممسنی!

جوان  نورآبادی که چند سال پیش در شهر خومه زار به طور ناخواسته وارد نزاعی مرگ‌ بار شده و به اتهام قتل حکم قصاص دریافت کرده است، با کمک‌های مردمی و رضایت اولیای‌دم به‌طور کامل از اعدام نجات پیدا کرد.

...