یک تصمیم غریب، اما مهربانانه!!!

علی محسنیان مدیر فرودگاه یاسوج از توقف رنگ‌آمیزی برج مراقبت فرودگاه یاسوج به علت لانه‌سازی یک پرنده خبر داد

 

...