دختر لر

زندگی زیبای عشایر به روایت تصویر

در این پست تصاویری از زندگی عشایر زحمت کش و مهمان نواز دیارممسنی سرمایه های اقتصادی کشورمان را برای شما قراردادیم

...

عروسی لرها

تصاویرفرهنگ و زندگی مردم لر

در این مطلب مجموعه تصاویری از زندگی و آداب رسوم مردم لر را برای شما قرار دادیم تا بیشتر با فرهنگ این قوم اصیل آشنا شوید

...