شهدای گمنام

دیارممسنی میزبان ۱۰۰ شهید گمنام!

پس از ورود به کشور پیکر پاک شهدا به طور مستقیم وارد استان فارس می شود و شهرستان ممسنی اول میزبان آنها خواهد شود

...