تودیع-و-معارفه

رئیس اداره راه و شهرسازی ممسنی,در جهرم معارفه شد!

عصر دیروز با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس و فرماندار ویژه جهرم آیین تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید اداره راه و شهرسازی جهرم انجام شد.

...