سکوت

تودیع و معارفه رئیس اداره کار ممسنی در سکوت خبری!

بالاخره عبدالحمید ندری رئیس اداره کار ممسنی رسما تودیع شد تا یکی از هم ولایتی های نماینده شهرستان در مجلس جایگزین وی شود

...