عاشورا

تصاویرمراسم عاشورای حسینی در گلزارشهدای شهر مصیری

مراسم عاشورای حسینی همزمان با سراسر ایران اسلامی در گلزار شهدای شهر مصیری مرکز شهرستان رستم برگزار شد

...