کلنگ-زنی-خوابگاه-ورزشی-رستم

افتتاح چندین طرح عمرانی در شهرستان رستم

در چهارمین روز از هفته ی دولت چندین طرح عمرانی در نقاط مختلف شهرستان رستم با حضور فرماندار این شهرستان افتتاح شد

...