هرایرز ممسنی

تصاویر هوایی از روستاهای جوزار جاوید و بکش

زیبایی تنگ لله زبانزد اهالی دیارممسنی است,دو روستای جوزار جاوید و جوزار بکش نیز از مناطق دیدنی تنگ لله جاوید هستند

...

طبیعت تنگ لله

تصاویر طبیعت زیبای بهاری تنگ لله جاوید

بهار که میشود دیارممسنی زیبایی دو چندانی پیدا میکند.و اگر به دامان طبیعت و روستاهای بخش جاوید سری بزنید این زیبایی جذابیت دیگری دارد

...