بسیجیان و پاسداران در ضیافت سپاه ممسنی+تصاویر

ناحیه مقاومت سپاه ممسنی با همکاری حوزه بسیج امام سجاد شهر ضیافت افطاری را با حضور بسیجیان,پاسداران و خانواده آنها برگزار کردند

...