حادثه

وضعیت مساعد کارگر چاقو خورده شهرداری نورآباد

یکی از کارگران پیمانکار شهرداری نورآباد روز گذشته حین کار در خیابان پزشکان شهر نورآباد توسط فرد ناشناسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت

...