پلیس

ضارب کارگر شهرداری نورآباد دستگیر شد!

فردی که چند روز پیش  یکی از کارگران پیمانکار شهرداری را در کوچه پزشکان شهر نورآباد مورد ضرب و شتم قرار داده بود دستگیر شد

...