کلنگ زنی در رستم

کلنگ زنی بلوار شهر کوپن با حضور فرماندار رستم

عملیات اجرایی پروژه  بلوار شهر کوپن در بخش سورنا از توابع شهرستان رستم با حضور فرماندارشهرستان،و شهردار شهر کوپن و جمعی از مردم این شهر آغاز شد

...