انتخابات

اعضای اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در ممسنی مشخص شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ممسنی جلسه انتخاب هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ممسنی با حضور۳۰ نفر معتمد تشکیل که پس از رای گیری افراد ذیل انتخاب شدند

...

سرهنگ محمد عبادی نژاد

دستبند ماموران ممسنی بر دستان اخاذ مامورنما

سرهنگ عبادی نژاد گفت: در پی تماس یکی از شهروندان ممسنی مبنی بر اینکه فردی مشکوک به عنوان مامور اقدام به تهدید کارگران و اخاذی از آنها می نماید موضوع بررسی شد

...