جلسه فرمانداری ممسنی

اولین نشست هم اندیشی نماینده جدید با مدیران شهرستان ممسنی

اولین جلسه بررسی پیشنهادات و راهکارهای ادارات در جهت توسعه شهرستان ممسنی به ریاست فرماندار با حضور دکتر گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم برگزار گردید .

...