فراخوان طراحی لوگو برای شهرداری نورآبادممسنی

فراخوان طراحی لوگو برای شهرداری نورآبادممسنی

شهرداری نورآباد درنظر دارد جهت طراحی آرم شهرداری از طریق برگزاری مسابقه در قالب فراخوان اقدام کند؛ لذا طراحی نشانه حتماً با توجه به نمادهای بومی و منطقه‌ای، و رنگ‌های متناسب با شرایط منطقه طراحی شود

اوقات شرعی