آیکون-فوتبال

طوفان پرسپولیس در هوای بارانی تهران

تیم فوتبال پرسپولیس در هشتاد و دومین شهرآورد فوتبال پایتخت موفق شد در یک بازی بسیار زیبا  و حریف سنتی خود استقلال تهران را درهم بکوبد

...